C C C C A+ A A- X

Правна рамка за медиацията

МЕДИАЦИЯТА е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове извън съда, при която трето неутрално лице- МЕДИАТОР подпомага спорещите сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение.
Нова култура на общуване, основана на взаимното разбиране, зачитане на правата и интересите и запазване на отношенията.
Процедура, улесняваща защитата на човешките права и достъпа до правосъдие.
Според българския Закон за медиацията, медиация може да се проведе по „граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица..., както и в случаите предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс“ чл.3, ал.1 и 2. И не се провежда „ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение.“, чл.3, ал.3.
Процедурата е бърза, а таксите за нея са многократно по-ниски от съдебните.

Чрез нея споровете се решават бързо, евтино и ефективно.
Дава свобода сами да намерите истинския си интерес и да определите собствените си приоритети.
Не замества съда, а предлага още една възможност за защита на вашите права.
Гарантира тайната на споделената информация.
Провежда се в неформална обстановка и в удобно за вас самите време.
Възстановява и запазва отношенията между спорещите.

Медиацията е ефективнапри спорове в етажната собственост,
при търговски спорове – по повод сключването или изпълнението на търговски сделки, или между съдружници,
при договорни спорове – напр. при договори за продажба, доставка, наем, заем, изработка, различни видове услуги,
при спорове за недвижими имоти - при продажба, в случаи на съсобственост,
при спорове при строителство – по повод забава или спор за качеството на изпълнението на строителството,
при семейни спорове – за уреждане на отношенията във връзка с развод или продължаване на брака, отношенията между родителите и децата при развод и имуществените отношения между съпрузите
при спорове между наследници,
при трудове спорове,
при потребителски спорове,
при спорове във връзка със застрахователни обезщетения,
при непозволено увреждане – за договаряне на обезщетение за пострадалия,
при спорове за интелектуална собственост.

МЕДИАТОРЪТ ръководи процедурата по медиация безпристрастно и неутрално, улеснява общуването между страните.
Трансформира противопоставянето в сътрудничество за разрешаване на спора.
Не е съдия, арбитър или адвокат на страните.
Не решава спора.
Не дава правни, психологически или други професионални съвети.
Е преминал през специализирано обучение за водене на процедури по медиация.
Подлежи на контрол от страна на Министъра на правосъдието за спазване на закона и процедурните и етичните правила за поведение на медиатора.

ЕДИНЕН РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ

СРЕДСТВА ЗА МЕДИАЦИЯ - ВИДЕОКЛИПОВЕ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация