C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ЕТИЧНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ.42, АЛ.4 И СЛ. ОТ ГПК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕЗАВЕРЕНИ КОПИЯ НА ПРОТОКОЛИ ОТ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС.

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАЗХОДИ ЗА ПЪТНИ, ДНЕВНИ И КВАРТИРНИ ПАРИ НА ВЕЩИ ЛИЦА
Справка-декларация
Сметка за изплатени пътни с ЛПМС
Удостоверение


ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ НА СВИДЕТЕЛИТЕ 
Сметка за изплатени пътни с ЛПМС

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИ ПАРИ (ПЪТНИ, ДНЕВНИ И КВАРТИРНИ) НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
Декларация
Сметка за изплатени пътни с ЛПМС

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ
Справка-декларация
Сметка за изплатени пътни с ЛПМС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА

Комуникационен план

План за действие за 2020 година за изпълнение на комуникационната стратегия на съдебната власт в периода 2014-2020

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация